In het kader van het nieuwe Technologieprogramma zoekt NSGK jongeren met een beperking in de
leeftijdscategorie 15 - 25 jaar die mee willen doen aan een denktankbijeenkomst Technologie op zaterdag 21
oktober bij NSGK in Amsterdam.
Zie de oproep via de link