Enquête

Heeft u ervaring in het gebruik van ICT?


U maakt (nog) geen gebruik van ICT, wat is/zijn de reden?Gebruikt u internet?


Waarvoor gebruikt, of wilt u ICT gebruiken?

Zou u ICT willen gebruik voor:


Wat vind u de belemmering in het gebruik van ICT?
Als u al gebruik maakt van ICT, is dat:Wat is uw persoonlijke situatie? Ik ben/heb:
Toelichting

Het doel van deze enquête is het peilen van de behoefte bij mensen met een beperking en hun familie, begeleiders of mentoren in het gebruik van ICT-hulpmiddelen. Hieronder wordt verstaan een desktop, laptop of tablet computer. Verder het gebruik van internet om informatie op te vragen, ontspanning (b.v. Youtube), email, beeldbellen (Skype e.a.), chatten interactieve TV en games. ‘Domotica’ wordt niet betrokken in dit onderzoek. 

Uw antwoorden

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd. De gegevens worden gebruikt om een eerste aanzet te maken om de behoefte en belemmeringen te inventariseren in het gebruik van ICT.