Wij zijn de in Haarlemmermeer gevestigde stichting ICT4Handicap. Onze stichting heeft als primair doel om de mogelijkheden van het gebruik van ICT en Internet ten behoeve van mensen met een beperking, een chronische ziekte en ouderen bevorderen.

Wij zien dat de mogelijkheden maar beperkt worden gebruikt en vaak gericht zijn op een primaire doelgroep terwijl een instrument voor meerdere doelgroepen gebruikt kan worden. ICT4Handicap wil de brug slaan naar ontwikkelaars behandelaars, patiënten en mantelzorgers.

ICT4Handicap denkt vraaggericht en wil door een aanjagende rol aan te nemen de huidige en toekomstige mogelijkheden verder uitwerken en belanghebbende faciliteren en ondersteunen in de meest brede betekenis. Wij doen dit onder andere door het houden van bijeenkomsten en workshops waar ontwikkelaars, behandelaars, patiënten en mantelzorgers samen komen. Eind juni willen wij mogelijk een grote bijeenkomst houden. Dit met de nadruk op mogelijk want dit is alleen mogelijk wanneer wij voldoende geld voor de huur van een locatie bijeen krijgen. Wij hebben dit niet alleen nodig voor de huur maar ook voor promotiemateriaal, passend vervoer, veiligheid en begeleiding van de aanwezigen.

Ondanks dat wij als vijftallig bestuur ons gesteund weten door vrijwilligers en enkele donateurs hebben nog maar een klein gedeelte van de benodigde € 3000,- in kas om het evenement mogelijk te maken. Wij willen dan ook graag via deze weg een beroep op u doen om een kleine of grote financiële bijdragen te doen. Geld dat wij voor dit doel niet hoeven te gebruiken zal in zijn geheel worden ingezet voor toekomstige activiteiten.

Wij beschikken over een ANBI status zodat het mogelijk is om een belasting aftrekbare schenking aan onze stichting te doen. Wij willen benadrukken dat iedereen bij ICT4Handicap geheel onbezoldigd werkzaamheden is en dat dit zal ook in toekomst zo zal blijven. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen ontvangen wij wel donaties maar geen subsidies.  

Op de website ICT4Handicap.org kunt u terecht voor meer informatie.

Geplaatst op 19 Januari 2018

Test op toegankelijkheid website gemeente Haarlemmermeer

ICT4Handicap heeft een voorstel gedaan aan de gemeente Haarlemmermeer om in verband met de e-Health week 2018 de website van de gemeente Haarlemmermeer te testen op toegankelijkheid. De W3C en WCAG 2.0 zullen de basis zijn voor de test Leden van iCT4Handicap gaan het test protocol uitwerken en zullen de test uitvoeren. Leden van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer hebben zich ook aangemeld om mee te doen met de test. De gemeente heeft positief en enthousiast gereageerd op het voorstel en we zijn in gesprek om de details van de test uit te werken.