Test website Haarlemmermeer.

De test op toegankelijkheid van de website gaat beginnen op 25 mei a.s. Leden van de BGH bijten de spits af door vrijdag a.s. in het Raadhuis de eerste test uit te voeren.  De test is volledig gericht op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een beperking, chronische ziekte of ouderen. Centraal staat de vraag: Kan je eenvoudig vinden wat je zoekt. Een paar voorbeelden van vragen zijn: verlengen van het paspoort, aanvragen van een (invaliden) parkeervergunning, afspraak voor het WMO-loket of aanpassing van de woning.

Wat gaat er gebeuren en wanneer.

De eerste test zal zoals hierboven vermeld op 25 mei a.s. plaatsvinden in het raadhuis. Daarna volgen er nog meer testen, o.a. door deelnemers van de Computerwerkplaats in Aalsmeer, ouderen uit de lemmermeer en mogelijk nog een paar leden van de BGH.

De testers voeren in drie stappen de test uit. De eerste stap is dat aan hen gevraagd wordt om een vraag, zoals hierboven is genoemd, kunnen stellen via internet aan de gemeente. Dot zal dan meestal zijn dat een tester via Gppgle of andere zoekmachine de vraag intoetst. Vervolgens zal de tweede stap bestaan uit het eventuele gevonden toegang tot de website van de gemeente de procedure te volgen die de website weergeeft om de vraag te beantwoorden. Hierbij komen aspecten zoals leesbaarheid en duidelijkheid va de tekst aan de orde. Kan de tekst op de site ook worden voorgelezen voor mensen met een visuele beperking? Kunnen de letters vergroot worden? Zijn de ‘antwoorden’ op de site eenduidige en begrijpelijk?

De derde stap is in een aantal gevallen het daadwerkelijk aanvragen van de voorziening. Hiervoor is soms een DigiD identificatie van de tester nodig. De aanvraag kan dan doorgestuurd worden naar de gemeente. De medewerkers van de ICT-afdeling van de gemeente zullen een voorziening treffen dat deze testaanmeldingen niet in het reguliere systeem van de gemeente zullen komen voor een verdere afhandeling.

Vrijwilligers van ICT4Handicap zullen de ervaringen van de testers noteren en later bundelen tot een rapport. Het is niet de bedoeling dat de ICT4Handicap vrijwilligers de testers gaan assisteren bij hun zoektocht naar het antwoord.

We hopen de testen uit te voeren in de laatste weken van mei en de eerste week va juni te hebben afgerond. Naast de testen in het Raadhuis en de Computerwerkplaats zullen er mogelijk testen in de Bibliotheek en ouderen sociëteit worden uitgevoerd.De rapportage kan verwacht worden in de laatste week van juni.

Begeleiding van de testen.

Detest is voorbereid door Andreas Tan van ICT4Handicap, Charlotte Holst en Liane van Heeswijk van de gemeente Haarlemmermeer.  Andreas heeft het testprotocol geschreven, Charlotte en Lianne zorgen voor de interne coördinatie binnen de gemeentelijke diensten.

Even voorstellen de projectleider van de test: Andreas Tan.

Andreas is vrijwilliger bij ICT4Handicap. Andreas is werkzaam als senior consultant in telecom/ICT-sector en heeft de testprocedure ontwikkeld. Samen met Pieter Anthonio is hijactief in het landelijk programma ‘Digivaardig’. Een programma dat door VWS, ECP en KNVI wordt uitgevoerd om mensen beter voor te bereiden op de digitale maatschappij door het geven van voorlichting, workshops en publicaties. Ons bestuurslid Stefanie van Vliet is beroepsmatig aangesloten op de activiteiten van Digivaardig.

Geplaatst op 23 Mei 2018: