Partners & Sponsors

De volgende organisaties steunen onze stichting:


Onze sponsors:

 

 

Sponsoring in de vorm van hulpmiddelen

Een van de activiteiten is het meewerken aan onderzoek naar de verbetering van de toegankelijkheid van computers en internet. Het beschikbaarstellen van computers voor testwerkzaamheden  of abonnementen op ‘tools’ om sites te analyseren is welkom. 

MVO

De activiteiten van ICT4Handicap passend perfect om in het kader van 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' (MVO) door bedrijven materieel en financieel te worden ondersteund. De stichting heeft de ANBI status.

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659