Kwaliteit van het leven voor iedereen

ICT4handicap wil bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking door als normaal beschouwde verworvenheden als gebruik van internet toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Voorts bijdragen in de vorm van bijdragen in de verbetering van het zorgproces en hulpmiddelen, zoals online beeldconsult en Serious Gaming.

Aandacht voor elke aandoening of beperking

De patiëntenverenigingen richten zich terecht op kennisvergaring en verspreiding over een aandoening of beperking. Voorts zijn zij gericht op kennisuitwisseling tussen lotgenoten. ICT4Handicap richt zich aanvullend op genoemde activiteiten op het vergroten van de algemene basisvoorziening, te vergelijken met het streven naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, voorzieningen en gebouwen voor mensen met een beperking.
 

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659

Ontstaan

Initiatief voor het vragen van aandacht voor toegankelijkheid van ICT voorzieningen, hulpmiddelen en internet is opgepakt door Pieter Anthonio tijdens zijn voorzitterschap  van de BOSK. ICT4Handicap is een stichting met ANBI status.