Op 26 mei 2015 is de ANBI status goedgekeurd door de Belastingdienst. Giften en /of donaties kunt u overmaken op onze bankrekening. Deze giften en donaties zijn fiscaal aftrekbaar. 
Het boekjaar loopt van juli tot juli (gebroken boekjaar) en de financiële administratie wordt gecontroleerd door Valkering Administratie en Belastingadviseurs te Zwanenburg.

Jaarekening 2014-2015 zie PDF document

Voor 2016 hebben wij een donatie ontvangen van De Meerlanden.

Ons bankrekeningnummer is: NL26 RABO 0302 0551 07, tnv Stichting ICT4HANDICAP, Hoofddorp

RSIN nummer:854706689

KvK nummer: 62205153

 

Jaarrekening 2015

Klik hier voor de pdf

 

Jaarrekening 2016

Klik hier voor de pdf

 

Jaarrekening 2017

klik hier voor de pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling, organisatie en bezoldiging

Het bevorderen van de toegankelijkheid van ICT en internet voor mensen met een beperking, een chronische ziekte en ouderen. Hierdoor wordt de toegang tot maatschappelijke voorzieningen, recreatie, e-Health faciliteiten en educatie vergroot.
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In de statuten van de Stichting zijn de bevoegdheden, rechten en plichten van het bestuur vastgelegd met betrekking tot het aangaan financiële verplichtingen, bezoldiging, besluitvorming, defungeren, vertegenwoordiging en belangenverstrengeling.Aan de Stichting zijn onbezoldigde vrijwilligers verbonden.

 

 

Activiteiten 2016

Werven van sponsors voor het bekostigen van activiteiten.

Het organiseren van workshops, conferenties om het gedachtegoed van ICT4Handicap onder de aandacht te brengen van Nederlands overheidsinstanties, leveranciers van ICT-producten, agentschappen van de overheid in de Zorg en Digitale agenda, koepels van professionals in de Zorg, politieke partijen en volksvertegenwoordigers. Continueren van contacten met EU-instanties voor Zorg en Digitalisering in de samenleving.
Het testen van apps en andere ICT voorzieningen vanuit het cliëntperspectief. Publiceren van bevindingen.
In 2016 wordt de haalbaarheid van RevNet verder onderzocht.