ICT4HANDICAP NIEUWSBRIEF

Bericht van bestuur en vrijwilligers:

 

Sociale netwerk

Het sociale netwerk bestaat uit gezinsleden, familie, vrienden, kennissen en natuurlijk de partner. Het is heel gebruikelijk dat uit deze kring hulp wordt geboden aan de persoon met de beperking.

Recreatie

Fysieke recreatie zoals sport, rolstoeldansen en creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, toneel zijn nuttig en gewenst. Met ICT kan er nog een andere dimensie aan worden toegevoegd.

Informatieberaad Zorg

ICT4H Neemt deel aan het informatieberaad, Volg

ING-actie HELPT

De informatie om te stemmen op de activiteit van ICT4Handicap, treft u hier aan. Stemmen kan via de link
U komt op de website van ‘ING Helpt Nederland vooruit’ , u ziet meerdere initiatieven en ga naar ICT4Handicap, klik de foto aan en breng uw stem uit. Vergeet niet als postcode 2135 of 2131 in te toetsen.

Lees Meer..

RADIO ICT4HANDICAP

Na enige radiostilte is ICT4Handicap weer in de lucht!

ICT toegankelijk voor iedereen

ICT bruikbaar maken voor een ieder betekent dat de bediening van computers geschikt moet zijn voor mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. We vragen de ICT-sector om de mens-machine interface zodanig te bouwen dat de doelgroepen eenvoudig toegang hebben tot ICT. 

Maatschappelijk functioneren

Het internet wordt door overheid, commerciële bedrijven, dienstverleners steeds meer gebruikt als middel om met burgers, klanten, belangstellenden te communiceren. Toegang tot internet is en wordt steeds meer belangrijk om als individu in de maatschappij te functioneren, onderling te communiceren, te werken, kennis te vergaren of zich te ontspannen.

Zorg op afstand: e-Health

ICT is voor mensen die regelmatig specialisten/ therapeuten consulteren en behandelingen moeten ondergaan een welkom hulpmiddel om reis- en wachttijden te vermijden. Bovendien faciliteert ICT het éénmalig vastleggen van gegevens en bevordert het de communucatie tussen betrokkenen. 

Revalidatie:

Revalidatie is een breed begrip en omvat vele verschillende aspecten. Een belangrijke vorm van revalidatie is de revalidatie van kinderen met een aangeboren verstandelijke en/ of lichamelijke handicap. Voor deze doelgroep begint de revalidatie soms al direct na de geboorte en wordt voortgezet in speciale dagcentra en in scholen van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Gebruik van Serious Games in de revalidatie neemt toe.