Deelnemende organisaties

De patiëntenverenigingen CG-Raad enPlatform VG (nu Ieder(in)), BOSK en Ango zijn,de organisaties die het initiatief als eersten hebben ondersteund. Zij vonden dat vooral aandacht gegeven moet worden aan het belang van cliënt of patiënt bij het gebruik van ICT. Voorwaarden zijn dat ICT hulpmiddelen en internet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, chronisch zieken en hun sociale netwerk. De Parkinsonvereniging en de VSN steunen inmiddels ook ons initiatief.
 

Toegankelijke websites

Initiatief van Microsoft, Rabobank, Schiphol, Essent , Vodafone en Wehkamp. Dit initiatief richt zich in eerste instantie op het gebruik van sites voor mensen met een visuele beperking.
 

Digitale agenda en speerpuntenbeleid

Er is de nodige aandacht voor innovaties in de zorg, te weten health-en lifestyle. Echter voor innovaties mbt ICT voor mensen met een handicap is nog niets in het speerpuntenprogramma opgenomen.  

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659

Twitter