Prioriteiten

De prioriteiten van ICT4Handicap zijn:

  1. ICT4Handicap op de agenda zetten en houden van overheid, politiek, zorgsector en bedrijfsleven
  2. Actief werken aan toegankelijk internet en websites
  3. RevNet een voorziening voor online revalidatie: consult, informatie –en kennisuitwisseling, behandeling op afstand
  4. Veilig en voor de patiënt hanteerbaar Elektronisch patiënten dossier.
  5. Serious games tbv revalidatie, onderwijs, ontspanning en zelfstandig uitvoeren van therapieën.

Online spreekkamer

Patiënt kan met een of meerdere artsen, therapeuten met beeld contact hebben.

 

Online contact

Hulpverlener en client zijn online met beeld met elkaar in contact.