Het hulpmiddel ICT

Toenemend gebruik van ICT

Sinds lange tijd worden technologische hulpmiddelen gebruikt om een handicap of beperking te compenseren. De leesloep, een spraakcomputer of op afstand bedienen van huishoudelijke apparaten zijn de bekende voorbeelden. Steeds meer wordt ICT, lees software gebruikt om dit soort voorzieningen te voorzien van meer gebruik mogelijkheden. ICT4Handicap richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van hulpmiddelen en vraagt aandacht voor de vereenvoudiging van de mens-machine dialoog (interface).
 

Leesvoorzieningen

Er bestaan gelukkig al veel voorzieningen om mensen met een zichtbeperking te helpen. De leesloep, brailletoetsenbord, voorleesfunctie op de website of voorleesfunctie van teksten zijn nu algemeen beschikbaar.
 

Domotica

Domotica is naar ons idee een prachtige bijdrage om gehandicapten te helpen in het functioneren in de dagelijkse omgeving. Voorbeelden zijn om mbv een app op een iPad gordijnen, deuren en andere voorzieningen te bedienen.

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659

Twitter