Meedoen en meedenken?

Leden van patientenverenigingen

Oproep aan leden van de BOSK, ANGO, VSN, Parkinsonvereniging, KBO-PCOB, BGH, ANBO die belangstelling hebben voor ICT4Handicap om zich via email hun interesse kenbaar te maken.  Er is behoefte aan persoonlijke ervaringen in het gebruik van ICT voor mensen met een beperking. Welke hulmiddelen zijn er in gebruik? Ervaring met het gebruik van een aangepaste versie van Windows/ Microsoft of Apple computer? Wat betekent het gebruik van iCT in het dagelijks leven?

Inhoudelijke kennis van software en internet

Kennis en ervaring in het bouwen van websites, webapplicaties en/ of het beheer van internetfuncties zijn zeer welkom. Deze expertise is bruikbaar om vanuit het gebruikersperspectief met aanbieders van ICT producten en diensten mee te denken hoe deze producten en diensten beter toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een beperking.

Ervaring met Serious Games voor patiënten

Wii en Kinect zijn bekende computer spellen. Deze spellen kunnen gebruikt worden voor bv het revalideren van mensen. Voorwaarde is wel dat deze spellen beïnvloed kunnen worden door de behandelende arts, therapeut of de patiënt. Zelfregie van de patiënt wordt realiteit, geen strakke tijdvensters voor de oefeningen, oefenen in eigen (huiselijke) omgeving, vermindering van vervoer zijn een paar voordelen.

Bekijk de foto's

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659

Twitter