DISCLAIMER

Deze website is een initiatief van ICT4Handicap

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledigen/of onjuist is. ICT4Handicap accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op deze website.

ICT4Handicap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt of waarvan links zijn opgenomen waarnaar verwezen wordt. Daarnaast is ICT4Handicap niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op deze website afkomstig van derden.

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met ICT4Handicap.

CONTACTGEGEVENS

ICT4Handicap

Annahoeve 3

2131MX Hoofddorp

Tel. 023-5615352

Mob: 06-506 94 659

e-mail : info@ICT4Handicap.org

 U kunt hier de privacyregeling inzien

EIGENDOMSRECHTEN

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij ICT4HANDICAP, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website.

Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met de ICT4Handicap is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niettoegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van de ICT4Handicap openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

PRIVACYVERKLARING WEBSITE WWW.ICT4HANDICAP.ORG

Dit is de privacyverklaring van de Stichting ICT4Handicap (hierna ICT4Handicap). In deze verklaring wordt uiteengezet hoe ICT4Handicap omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.ict4handicap.org (hierna: ‘Website’).

Stichting ICT4Handicap is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle verwerking van persoonsgegevens gebeuren in navolging van deze wet. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gebruikt Stichting ICT4Handicap alleen gegevens die nodig zijn voor een optimale communicatie.

COOKIES

Stichting ICT4Handicap maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website of over het gebruik van sociale media op deze website.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting ICT4Handicap gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door Stichting ICT4Handicap in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zijdaar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

COOKIES VAN EXTERNE SITES

Stichting ICT4Handicap biedt de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media door share-buttons van Twitter en LinkedIn. Al deze scripts leggen met cookies informatie op uw computer vast, vaak om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel datdeze bedrijven over u bijhouden te verrijken.

Voor meer informatie over deze cookies wordt u verwezen naar de websites met het privacybeleid vande desbetreffende social media.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

ICT4Handicap verstrekt uw gegevens niet aan derden.

ICT4Handicap zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij: u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Stichting ICT4Handicap van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Stichting ICT4Handicap.

 © 2015 ICT4Handicap, alle rechten voorbehouden.