ICT4HANDICAP NIEUWSBRIEF

Bericht van bestuur en vrijwilligers:

 

Sociale netwerk

Het sociale netwerk bestaat uit gezinsleden, familie, vrienden, kennissen en natuurlijk de partner. Het is heel gebruikelijk dat uit deze kring hulp wordt geboden aan de persoon met de beperking.

Recreatie

Fysieke recreatie zoals sport, rolstoeldansen en creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen, toneel zijn nuttig en gewenst. Met ICT kan er nog een andere dimensie aan worden toegevoegd.

Jongeren gezocht

 NSGK jongeren met een beperking in de leeftijdscategorie 15 - 25 jaar die mee willen doen aan een denktankbijeenkomst.

Lees meer...

Informatieberaadzorg

Vandaag productieve expertmeeting over architectuurkaders, digitaal bereiken van zorgaanbieders en veilige gegevensuitwisseling. pic.twitter.com/1FFUOuQJUT

Persoonlijk contact?

of bel nu: 023 5615352

Geslaagde
Werkconferentie

Deelnemers aan de werkconferentie hebben de conferentie goed gewaardeerd. Hier vindt u ook de presentaties.
Lees meer...
 

ICT toegankelijk voor iedereen

ICT bruikbaar maken voor een ieder betekent dat de bediening van computers geschikt moet zijn voor mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. We vragen de ICT-sector om de mens-machine interface zodanig te bouwen dat de doelgroepen eenvoudig toegang hebben tot ICT. 

Maatschappelijk functioneren

Het internet wordt door overheid, commerciële bedrijven, dienstverleners steeds meer gebruikt als middel om met burgers, klanten, belangstellenden te communiceren. Toegang tot internet is en wordt steeds meer belangrijk om als individu in de maatschappij te functioneren, onderling te communiceren, te werken, kennis te vergaren of zich te ontspannen.

Zorg op afstand: e-Health

ICT is voor mensen die regelmatig specialisten/ therapeuten consulteren en behandelingen moeten ondergaan een welkom hulpmiddel om reis- en wachttijden te vermijden. Bovendien faciliteert ICT het éénmalig vastleggen van gegevens en bevordert het de communucatie tussen betrokkenen. 

Revalidatie Nederland

Revalidatie is een breed begrip en omvat vele verschillende aspecten. Revalidatie Nederland heeft video's die alle aspecten van revalideren laten zien.  Een belangrijke vorm van revalidatie is het revalideren van kinderen met een aangeboren verstandelijke en/ of lichamelijke handicap. 

 

Bekijk de video