Kwaliteit van leven

Leven zoals je het wil en kan

Concreet betekent kwaliteit van het leven dat je naar al je kunnen kan leven en hierbij maximaal gebruik kan maken van alle voorzieningen die een mens als vanzelfsprekend gebruikt. Toegankelijkheid van openbare ruimte is een voorbeeld (‘drempelvrij’), theater bezoek, toegang tot vervoer, werkgelegenheid, recreatie, communicatie en nog vele andere zaken. Uitgangspunt is dat je moet kunnen uitgaan van je mogelijkheden in plaats dat je beperkingen leidend zijn. 

Toegankelijkheid

Een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het leven te optimaliseren is het toegankelijk zijn van voorzieningen, openbare ruimte (van horeca tot het stadhuis en de bank) en vervoer (er zijn nog stations in Nederland waar een rolstoeler niet in of uit de trein kan worden geholpen!). Als we in Nederland ons zouden aan onderstaand bouwbeleid dan is aan een van de voorwaarden voldaan.
 
 

Financiële ruimte

Veel mensen met een beperking hebben een beperkte financiële armslag. Voorzieningen op het gebied van communicatie, ICT en internet zijn vaak niet te betalen voor een grote groep. Een goede begeleiding is wenselijk. De belangenvereniging Per Saldo heeft veel kennis op het gebied van deze financiële regelingen en is een goede vraagbaak voor overheid, instelling en individu.

Nationaal Kompas

Een meer wetenschappelijke toelichting over de kwaliteit van het leven is te lezen via de onderstaande link.

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659