Maatschappelijk en politiek

VN-verdrag

Het VN-verdrag, over de rechten van Personen met een handicap geeft aan welke rechten mensen met een handicap hebben. De regeringen van de aangesloten landen zouden dit verdrag moeten implementeren. Helaas is dit nog niet gebeurd in Nederland. Dit proces is sinds 2008 aan de gang. Op 17-3-2008 kondigde de toenmalige Staatssecretaris van VWS, mevrouw J. Bussemaker, in een brief aan de Tweede kamer aan dat zij zich in de zomer van 2008 zal uitspreken over de positie van mensen met een handicap. Nu, in 2013 is dit verdrag nog steeds niet geratificeerd door Nederland. De eerste kamer heeft dit geblokkeerd.

Maatschappij

ICT4Handicap werkt samen met de bestaande patiëntenplatforms, zie de opsomming van de dragende organisaties, om de maatschappelijke positie van de doelgroep duidelijk te maken en mee te denken om de noodzakelijke ICT en internet faciliteiten te realiseren.
 

Politiek

Vele partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een paragraaf opgenomen over hun plannen om voor deze groep politiek actief te zijn. In de praktijk merkt de doelgroep dat na de verkiezingen de nodige ‘moeite’ bestaat om deze plannen uit te voeren.

Verdrag

Bekijk het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659