Sandy Kalising. Nieuw in het bestuur.

Sandy Kalisingh studeerde Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. Deze studie is een combinatie van geneeskunde en informatica, waarbij men opgeleid wordt om beide talen te spreken en op deze wijze een brug te kunnen slaan van het medisch naar ICT/techniekdomein en vice versa.

Na haar afstuderen is zij gaan werken bij een ICT bedrijf als consultant in het medisch team. Samen werkten zij aan het opzetten van het Electronisch Patiënten Dossier (1997!). Helaas werd het team opgeheven, omdat het EPD toch lastiger in de markt te zetten was, dan men aanvankelijk dacht.

Daarna is Sandy achtereenvolgens werkzaam geweest bij het orthopedisch bedrijf Zimmer, Johnson & Johnson Endosurgery en daarna 9 jaar bij TNO als Business Development Manager Medical and Health, waar zij onder andere voor de verschillende gezondheidsfondsen zoals Diabetesfonds, Nierstichting, Hersenstichting, Parkinson Vereniging en Alzheimer Nederland werkte.

Inmiddels is ze 2,5 jaar zelfstandige en werkt ze momenteel als zakelijk directeur bij twee onderzoekscentra te weten: 1) onderzoek op het gebied van functieverlies als gevolg van herseninfarcten en de neurorevalidatie en 2) onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van nieuw instrumentarium voor minimaal invasieve technieken.

Daarnaast werkt ze als themadirecteur voor revalidatietechnologie, minimaal invasieve chirurgie en patiëntveiligheid bij Medical Delta in Delft.

Voor Rijksoverheid en Economische zaken is zij werkzaam als consultant op het gebied van Robotica in Nederland en buitenland.