Toepassingen in de zorg

ICT in de Zorg

ICT in de Zorg is een zeer uitgebreid onderwerp. ICT4Handicap gaat in op direct door patiënten/ cliënten te gebruiken hulpmiddelen om hun zorgproces te verbeteren. Onze insteek is ‘vraaggestuurd’ i.p.v. aanbodgestuurd. Voorts moeten deze systemen ook de zelfstandigheid van de patiënt/ cliënt bevorderen (‘eigen regie’, ‘empowerment’). In de zorg zijn vele en fantastisch effectieve expert systemen beschikbaar voor de professionals of systemen die bedoeld zijn om de behandeling te ondersteunen. Lees meer

Parkinsonnet

Parkinsonnet verricht baanbrekend werk voor Parkinsonpatienten. In dit systeem wordt de patiënt, parkinsontherapeut en de specialist met elkaar verbomden voor het uitwisselen van ervaringen en gegevens en het volgen van de ontwikkelingen van de individuele patiënt. Drijvende kracht van Parkinsonnnet is prof. Bas Bloem  (Radboud UMC).
 

RevNet

RevNet is een initiatief van ICT4handicap  voor de revalidatie van kinderen en volwassen. In het netwerk wordt gezorgd dat alle betrokkenen met elkaar kunnen communiceren, informatie, dossiers delen en visueel contact hebben. De toegang tot RevNet moet  laagdrempelig zijn. Een aantal bedrijven hebben belangstelling om RevNet te realiseren

Donateurs, supporters

Wilt u ICT4handicap ondersteunen door een gift of donatie, neemt u dan contact op met Pieter Anthonio via email of telefoonnummer 06-506 94 659

Twitter