Website Gemeente Haarlemmermeer getest op toegankelijkheid.

ICT4Handicap voert een test uit op toegankelijkheid van de gemeentelijke website van de Gemeente Haarlemmermeer.  Aan de test werken mee leden van de BGH, cliënten van Ons Tweede Thuis, individuele geïnteresseerden die gerekruteerd zijn uit de categorie ouderen. De Gemeente Haarlemmermeer steunt ten volle deze test en medewerkers van de gemeente verzorgen de testfaciliteiten. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water is de portefeuillehouder in het College, die deze test faciliteert. Voorts zijn de Participatieraad en de ouderenorganisaties betrokken in dit onderzoek.

Inmiddels hebben er twee groepstesten en 3 individuele testen plaatsgevonden. Er komt nog zeker een groepstest en de mogelijkheid bestaat dat er nog groepstest wordt uitgevoerd.

De deelnemers voeren een aantal testen uit aan de hand van een ‘testscenario’ waarbij het accent ligt op het snel kunnen vinden van informatie op de website. Voorbeelden van de vinden informatie: aanvraag/ verlengen van een paspoort, aanvragen van een invalidenparkeerkaart, melden van een klacht, WMO-ondersteuning aanvragen van een rijbewijs e.d. Aan de deelnemers wordt gevraagd om de genoemde informatie te vinden op de website en hun ervaringen te delen met de begeleiders van ICT4Handicap.  Hierbij wordt hun mening gevraagd over de snelheid en eenvoud waarmee de informatie wordt gevonden, begrijpelijkheid van de tekst (taalgebruik), contrast tekst met achtergrond, consistentie van verwijzingen naar vervolginformatie, mogelijke ontbrekende of overbodige functies en andere zaken die worden ervaren.

De test is nadrukkelijk niet bedoeld om de technische aspecten van de website te onderzoeken, maar is dus volledig gericht op het vinden van praktische informatie door mensen met een beperking, chronische ziekte en ouderen.

De ervaringen van de testers worden door het projectteam van ICT4Handicap verwerkt en in een rapport gepresenteerd aan de gemeente. Rapportage is voorzien medio juli 2018.

Testers aan het werk met begeleiding van de projectleider van ICT4Handicap, Andresas Tan.

 

 

 

Geplaatst op 27 Juni 2018

Wethouder Marjolein Steffens - van de Water (dienstverlening) bracht een bezoek aan de testsessie in de bibliotheek in het Cultuurgebouw op 20 juni 2018.